Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učiť sa, učiť sa, učiť sa! Ale ako?

9. 8. 2009
Človek v priebehu života obetuje učeniu veľa času! Počnúc prvým ročníkom základnej školy je každoročne priam zaplavovaný informáciami rôzneho druhu, ktoré si nie je možné, ani pri najlepšej vôli, vedieť všetky zapamätať! Preto je nevyhnutné nájsť si správny spôsob učenia sa!
Aj v tomto prípade platí: „Čo sa za mladi naučíš, na starobu akoby si našiel!“ Ak si od detstva osvojíme základné pravidlá učenia sa a zapamätávania si informácií, zužitkujeme to hlavne neskôr, napr.: pri štúdiu na vysokej škole, kde je oveľa väčšie množstvo poznatkov, ktoré je potrebné vedieť.
Učenie „bifľovaním“
Začnime teda od začiatku. Na základnej škole si väčšina žiakov osvojuje vedomosti tak, že sa ich jednoducho naučí naspamäť, veľakrát bez hlbšieho pochopenia. K tomu ich nesprávne často vedú práve rodičia, ktorí vyžadujú, aby dieťa povedalo všetko od slova do slova.
Deti si na takýto spôsob učenia sa veľmi rýchlo zvyknú. Mechanické vyrozprávanie naučeného textu, poučiek a fráz je predsa jednoduchšie ako učivo vysvetliť vlastnými slovami, tvoriť vety, premýšľať a uvažovať! „Bifľovať sa“ však nie je správne!
Používajte mozog!
Práve logickým uvažovaním a premýšľaním sa učené informácie zaznamenávajú do dlhodobej pamäte a žiak si ich dokáže spájať aj inými súvisiacimi faktami, napr.: aj z iných vyučujúcich predmetov.
Prechodom na druhý stupeň základnej školy forma učenia sa „bifľovaním naspamäť“ začne zlyhávať. Učiva pribúda, z každého predmetu je toho zrazu veľmi veľa a nie je možné si všetko zapamätať! V množstve informácií sa žiaci „strácajú“ a nedokážu si z nich vybrať to podstatné a najdôležitejšie!
Ako na to?
Vedieť sa efektívne učiť, sa treba naučiť! Niekoľko tipov ako si pomôcť sme z priestorových dôvodov uverejnili v rubrike 10 tipov! Nezabudnite si ich prečítať!
Ach, tie domáce úlohy ...
Priznajme si, komu sa chcelo robiť si domáce úlohy! Práve na nich sa však deti učia zodpovednosti! Z pohľadu života sú to pre ne malé úlohy (aj keď oni to vnímajú inak!), ktoré sa od nich vyžaduje splniť. Ak sa nenaučia k nim zodpovedne stavať a plniť ich, tak ich nebudú plniť ani v dospelosti, keď im budú zadané úlohy celkom iného, oveľa dôležitejšieho a významnejšieho charakteru!
Nepodceňujte preto domácu prípravu svojich detí na vyučovanie. Tou písanie zadaných úloh bezpochyby je! Občasná pomoc a dohľad nad splnením školských povinností určite nie je na škodu.
Tipy pre rodičov
Nerobte deťom doma „druhú školu“, ale skúšajte ich a učte sa s nimi zábavnou, hravou formou! Napr.: vyhláste vedomostnú súťaž – vy kladiete otázky, dieťa odpovedá. Za každú správnu odpoveď dostane bod. Na konci sa body spočítajú a za istý počet dostane dieťa odmenu. Samozrejme, čím vyššia hodnota získaných bodov, tým vyššia odmena!
Venujte sa viac svojim deťom a upevňujte ich získané vedomosti zo školy aj v reálnom živote! Napr.: na prechádzke si všímajte kvety: pomenujte ich názvy, preopakujte si zloženie kvetu, stonky, opýtajte sa, akej farby je ten kvet. Keď dieťa odpovie žltý a červený, zistí, že ide o prídavné mená.
Takto sa dajú navzájom prepájať vedomosti aj z iných predmetov. Musíte, však, s deťmi držať krok a občas im nazrieť do knižky , čo v škole preberajú. Preopakovať si, čo sme rokmi pozabudli zo školských lavíc je predsa matkou múdrosti!
Na záver pre všetkých ...
Zanedbávanie domácej prípravy je prvým krokom k neúspechu v škole! Neobviňujte zo všetkého len učiteľov! Niekedy je dobré pri zlom prospechu a celkovom neprospievaní v škole hľadať vinníka pohľadom do zrkadla! A to platí rovnako pre žiakov, ako aj pre ich rodičov ...
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář