Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ako deti motivovať k učeniu?

9. 5. 2011

Ako deti motivovať k učeniu?

Ku vzdelávaniu a učeniu majú svoje deti motivovať rodičia a zároveň im vytvárať podmienky dané už tým, že sú rodičia a majú záujem čo najlepšie pripraviť deti na život v dospelosti. Ideálne je, keď môžu byť pre svoje deti príkladom. Určite, že deti motivujú aj učitelia a škola, ale majú skôr poradný hlas, pretože v tomto smere je úloha rodičov nezastupiteľná. Svojim deťom by mali už od malička vštepovať, že učiť sa je nielen nevyhnutné, ale veľakrát veľmi zaujímavé a poučné. Veď napokon, aj jedno príslovie „ako sa budeš učiť, tak sa budeš mať“ hovorí za všetko a môže pôsobiť dosť motivačne.

Záujem a poznanie

Aby rodičia svoje dieťa správne motivovali, je dôležité, aby vedeli k čom inklinuje, v čom vyniká, čo mu ide a čo ho baví, v čom sa vie pohybovať ako ryba vo vode a čo mu je blízke a naopak, čo rado nemá, čomu sa vyhýba čo ho nebaví a čo robí s neochotou a odporom. Skrátka, rodičia by mali svoje dieťa poznať ako vlastnú dlaň. Takéto poznanie je veľmi podstatné, pretože vie napovedať, ako cestou by sa malo v ďalšom vzdelávaní poberať.

Okrem motivácie a podpory musia rodičia dieťa naučiť, že sa človek musí vzdelávať po celý život a učenie pre neho nemá znamenať mučenie, ale začiatok úspešného života. Ak rodičia dávajú už od raného veku dieťaťu najav , že si vážia každé jeho úsilie, rovnako ako úspech, a že si nadovšetko cenia vzdelanie, potom bude dieťa motivované podstatne viac ako také, ktorého rodičia sa správajú opačne, a teda aj ľahostajne a nevšímavo. Dieťa stráca motiváciu učiť sa, keď ho rodičia nepodporia svojím aspoň priebežným záujmom a nie sú mu pri učení k dispozícii. Tu často robia chybu rodičia dieťaťa na druhom stupni základnej školy, keď ho považujú za dosť veľké na to, aby sa učilo samo a nechávajú celú jeho prípravu do školy bez kontroly, a tak i záujmu.

Bez motívu niet motivácie

Istým spôsobom býva každé dieťa motivované k tomu, aby sa nejako prejavovalo. Problém je len v tom, že jeho úsilie nesmeruje vždy tak, ako si to želajú rodičia. Ak chceme niekoho motivovať, dôležitá je existencia motívu, teda to, čo vyvoláva, riadi a integruje správanie, v tomto prípade učenie. Ide o dôvod, prečo začneme konať určitým spôsobom. U študentov strednej školy napr. prevláda motivujúca reakcia na úspech a demotivujúca na neúspech, čo znamená, že pre obyčajného žiaka bude predstavovať pochvala, povzbudenie a dobrá známka väčšiu motivačnú silu do učenia, ako trest, výsmech alebo zlá známka.

Podľa odborníkov je dôležité rozvíjať motiváciu žiakov k výkonom, pričom mnohé faktory, napr. rodinné prostredie, silne pôsobia na výkon dospievajúceho dieťaťa. Motivovať dieťa možno podľa troch typov hodnotenia – vytvoriť príležitosť, aby ste ho mohli pochváliť, hodnotiť najmä významné veci a viac odmeňovať ako kritizovať.

Motivácia a učenie

Motivácia vyvoláva, usmerňuje a ovplyvňuje správanie i myslenie detí a je spolu so schopnosťami žiaka najdôležitejším faktorom efektívneho učenia. To znamená, že motiváciou násobenou schopnosťami sa môže dieťa dopracovať k výkonu. Motivovať možno vnútornými a vonkajšími faktormi. Vnútorná motivácia núti dieťa niečo robiť, učiť sa z vlastného presvedčenia a pre vlastný úžitok. Oveľa viac, rýchlejšie a ľahšie sa naučí vtedy, ak má „chuť“ do učenia. O vonkajšiu motiváciu ide vtedy, ak sa dieťa neučí z vlastného záujmu a presvedčenia, ale len vplyvom vonkajších podnetov a prevláda napr. v školskom vyučovaní a učení sa žiakov. Tiež je dôležité, aby sa vonkajšia motivácia v podobe pochvaly, odmeny, pokarhania, trestu apod. premenila na vnútornú a stala sa hybnou pákou učenia sa žiaka. A bez dostatočnej motivácie sa žiaci v škola asi neprepracujú i uspokojivému učeniu. Známkovanie, vysvedčenie, oznámenie rodičom, tresty, skúšanie, pochvala zahŕňa motivácia poskytovaná okolím a jej úspešnosť pomáha budovať prestíž detí vo vlastných, očiach i očiach učiteľov, spolužiakov, rodičov, čím prispieva k rozvoju výkonovej motivácie. Deti zisťujú, že úspech prináša odmeny, ktoré ich motivujú k vyvinutiu väčšieho úsilia a stávajú sa cieľavedomejšími.

Správne motivovanie

Dieťa podvedome túži po úspechu a pochvale, rado sa rozvíja a zásluhou zvedavosti sa učí nové veci. Takže je prirodzene motivované k tomu, aby v škole podávalo dobré výkony a bolo úspešné. Motivovať dieťa k školským výkonom znamená podporovať ho v jeho skúmaní a objavovaní, oceňovať jeho úspechy a rešpektovať jeho záujmy. Pre rodičov by známky mali byť približnou informáciou o tom, v čom ich dieťa potrebuje pomoc, resp. motiváciu.

Mali by dieťa podporovať predovšetkým v tom, aby sa chcelo učiť a mať dobré známky bez ohľadu na to, akú odmenu za ne dostane. Vonkajšia motivácia teda zďaleka nenahradí vnútornú motiváciu dieťaťa. Pre neho je dôležitejšie vedieť, že za ním rodičia stoja, sú pre neho oporou, že mu veria a sú presvedčení, že všetko robí ako najlepšie vie. A to sa nedá docieliť nijakými peniazmi za známky, ale ani trestami, ku ktorým sa rodičia neraz uchyľujú. A možno len pre zaneprázdnenosť a nedostatok času, ktorý by mali pôvodne svojmu dieťaťu venovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář