Jdi na obsah Jdi na menu
 


Selektujte televízne programy pre deti

11. 11. 2009

Selektujte televízne programy pre deti

Televízia, noviny, reklama, rozhlasové vysielanie, či filmy, literatúra a v neposlednom rade internet. Dnešné deti majú k dispozícii množstvo spôsobov ako sa dostať k informáciám. Nepochybne to rozširuje ich obzor a vedomosti, no nezabúdajte na to, že to má vplyv aj na ich voľnočasové záujmy. Navyše dieťa musí množstvo ponúkaných informácií selektovať, nie vždy však správne. Na jednej strane teda množstvo informácií môžeme chápať ako prínos, na strane druhej dieťa môže byť informáciami zbytočne presýtené.

Prínos médií

Médiá deťom prinášajú nové informácie, dávajú im priestor pre vzdelanie, podporujú estetické vnímanie, môžu pôsobiť preventívne či upozorniť na nežiadúce správanie. Na druhej strane sa však môže dieťa prostredníctvom médií ľahko dostať do kontaktu s nevhodným obsahom. Príkladom je internet. Ten často so svojimi možnosťami prináša anonymitu, vďaka ktorej niektoré deti siahajú aj po tabuizovaných témach. To je však len jedna z nástrah, ktoré pre deti internet predstavuje.

Väčšina detí trávi nadmieru voľného času pre televíziou či počítačom. Odborníci upozorňujú, že výber televíznych programov by mal mať na starosti rodič. Či už ide o televízne programy alebo trávenie voľného času pri internetových stránkach. Vytriediť si z množstva ponúkaných informácií to najpotrebnejšie môže byť problematické nielen pre dieťa ale aj rodiča. Tí často robia chybu, pretože nechajú deti sledovať televíziu bez toho, aby vedeli, o aký program sa jedná. Či už je to z ľahostajnosti alebo nedostatku času, netreba zabúdať, že selekcia programov je základným bodom vo vzťahu dieťa a médium.

Jednotné označovanie programov

Na tento účel slúži aj jednotný systém označovania televíznych programov. Piktogram v ľavom alebo hornom hornom rohu obrazovky preto neignorujte. Naopak má vám pomôcť zorientovať sa v širokej ponuke programov, ktoré človek prirodzene nemôže obsiahnuť všetky sám. Jednoduché piktogramy


označujú programy, ktoré sú nevhodné a neprípustné pre maloletých do 18 rokov, programy nevhodné alebo neprístupné pre maloletých do 15 rokov, 12 a 7 rokov. Zelený medvedík naopak označuje detské programy. Ak sa budete riadiť spomínaným označovaním, môžete si byť istý, že vaše dieťa sa nebude pozerať na scény násilia, erotiky, vulgárne či inak nevhodné správanie. Je totiž dokázané, že násilie v médiách má dosah na správanie detí, rast kriminality, sexuálnych zločinov a podobne.

Zobrazovanie zla

Aj v prípade selekcie programov však treba postupovať veľmi individuálne. Výber závisí aj od zrelosti dieťaťa a jeho osobnosti ako takej. To čo pre jedno dieťa môže byť prínosom, môže byť pre ďalšie dieťa ohrozením. Zlý vplyv na dieťa môžu mať aj pre nás „obyčajné správy“ o rodinných tragédiách, pokusoch samovrážd a podobne. Dieťa môže mať problém spracovať informáciu, respektíve posúvanú informáciu môže zle pochopiť. Navyše môže preň pôsobiť ako vzor. Rodičia často podceňujú riziká programov. Najlepšie je, ak si rodič s dieťaťom určí hranice, ktoré programy smie a nesmie sledovať a vysvetlí mu dôvody prečo tomu tak je.

Reklama

Samostatnú kapitolu tvorí reklama. Vytvára vzory, ktoré nemusia byť vždy správne. Deti majú totiž snahu stotožňovať sa so známymi osobnosťami, napodobňovať svoje vzory. Dieťa nevie rozlíšiť pravé hodnoty, rebríček tých svojich si ešte len buduje. Samozrejme nie každá reklama má na dieťa negatívny vplyv. Neustále napríklad prebiehajú diskusie o tom, či majú vychudnuté modelky dopad na vznik anorexie a bulímie u mladých.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář