Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vieme ako trávia voľný čas?

11. 11. 2009

Vieme ako trávia voľný čas?

Čoraz častejšie rodičia, lekári i psychológovia apelujú na to, aby mládež mala viac možností na sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času. V niektorých mestách sa dokonca zrušili aj Centrá voľného času - CVČ. Školské strediská sú pre deti do 15 rokov a Centrá voľného času sú pre žiakov a dospelých do 30 rokov. Rada mládeže Slovenska (RMS) zrealizovala zaujímavý reprezentatívny sociologický výskum, jeho hlavným cieľom bolo zistiť ako mladí ľudia prežívajú voľný čas a aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občianskom živote. Výskumnú vzorku tvorili mladí ľudia z celého Slovenska vo veku 13 až 27 rokov.

Oddych podľa prieskumov - 4 hodiny denne

Mladí ľudia majú počas pracovného dňa v priemere 4 hodiny voľného času. Najviac svojho voľného času venujú oddychu doma, kedy napr. pozerajú televíziu, počúvajú hudbu alebo hrajú počítačové hry. Až 54,4% respondentov uviedlo, že takejto forme oddychu sa venujú viac ako hodinu denne. Druhou, najčastejšou dennou aktivitou mladých ľudí je stretávanie sa s kamarátmi vonku na dvore, v krčme alebo na diskotéke. Tejto činnosti sa venuje viac ako jednu hodinu denne 45% opýtaných respondentov. Komunikácii s kamarátmi cez chat, telefón a sms správy venujú mladí ľudia približne rovnaký priestor ako čítaniu a vyhľadávaniu informácií. Najmenej času venujú mladí ľudia podľa výskumu chodeniu po obchodoch.

O svojom voľnom čase rozhodujú sami

Mladí ľudia sú relatívne autonómni v rozhodovaní o tom, čo budú robiť vo svojom voľnom čase. Až 78,3% mladých ľudí sa vyjadrilo, že svoj voľný čas majú naplnený aktivitami podľa svojich predstáv respektíve v podstate robia vo voľnom čase to, čo by chceli, hoci radi by robili aj iné aktivity. 90% mladých ľudí uviedlo, že v ich bezprostrednom okolí sa nachádzajú športoviská, ihriská a parky. O niečo menej (84%) sú dostupné možnosti získavania informácií, a to najmä knižnice a informačné centrá. Možnosti prežívať voľný čas v škole v podobe školských klubov a rozličných krúžkov uviedli tri štvrtiny (77,4%) respondentov. Približne polovica mladých respondentov nevie, či v ich okolí vyvíjajú aktivity mimovládne organizácie. Aktivity kultúrneho vyžitia sú dostupné takmer 70% mladým ľuďom. Ďalšie vzdelávanie a základné umelecké školy reflektuje vo svojom bezprostrednom okolí 65% mladých ľudí. Centrá voľného času pôsobia v blízkosti 56% respondentov z celkového počtu opýtaných.

zdroj: www.iuventa.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář