Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polročné vysvedčenie

21. 1. 2010

Polročné vysvedčenie

Ako ten čas rýchlo letí! Prešli Vianoce, začal sa nový rok a aj v škole nastane čoskoro polročný obrat. Dňa 29. januára žiaci dostanú vysvedčenia s hodnotením svojej doterajšej práce usilovnosti za prvý polrok. Polročné prázdniny budú mať žiaci v piatok 30. januára 2009.  

Slovné hodnotenie, alebo známky?  

O druhoch a náležitostiach vysvedčení pojednáva Vyhláška MŠ SR č. 348/2005 Z. z. Reforma školského zákona mala priniesť viac voľnosti učiteľom aj pri hodnotení žiakov. Forma hodnotenia závisí jednak od plánov konkrétnej školy, ale aj od samotných rodičov.

Na prvom stupni (teda až do 4. ročníka) si rodičia v spolupráci s triednym učiteľom odhlasujú, akou formou chcú mať v škole hodnotené deti. Najmä v prvom ročníku väčšina rodičov súhlasí so slovným hodnotením, no v ďalších ročníkoch sú známky žiadanejšie. Ak sú prváci hodnotení slovne, ani nemusia dostať „vysvedčenie“ na pol roka – závisí len od učiteľa, ako sa rozhodne svojich žiakov odmeniť. Naopak, niektorí pedagógovia môžu aj napriek slovnému hodnoteniu na pol roka odovzdať prváčikom vysvedčenie s jednou známkou (stupne 1-3), keďže pre mnohých rodičov je číselná známka stále zrozumiteľnejšia než slovné hodnotenie. Vo vyšších ročníkoch na prvom stupni žiaci dostanú vysvedčenie podľa spôsobu hodnotenia – ak sa známkuje, tak so známkami, ak sa neznámkuje, tak slovne.

Polročné známky nie sú rozhodujúce

Vo všeobecnosti polročnému vysvedčeniu sa nepripisuje taký veľký význam ako tomu záverečnému. Polročné známky už nie sú rozhodujúce ani pri prijímaní na stredné školy, lebo deviataci píšu monitor, ktorého výsledky sa čiastočne zohľadňujú pri výbere strednej školy. Napriek tomu aj polročné vysvedčenie je pre každého žiaka dôležité – je to osobné ohodnotenie usilovnosti a schopností. Nemusí vždy odrážať realitu, veď výkon sa u detí môže meniť často.

Prejavte svoju spokojnosť či nespokojnosť s vysvedčením.

Ak sú rodičia s vysvedčením svojho dieťaťa spokojní, mali by túto spokojnosť aj prejaviť a usilovnosť svojho dieťaťa aspoň symbolicky odmeniť – pochvala je vždy dobrý motivátor k dosahovaniu dobrých výsledkov. Ak sú rodičia s vysvedčením nespokojní, v prvom rade by mali ovládnuť svoje negatívne emócie a zamyslieť sa aj s dieťaťom, prečo sú s výsledkami nespokojní a ako by mohli pomôcť k zlepšeniu. Nie vždy je totiž na vine len samotné dieťa, príčin môže byť niekoľko. Tresty väčšinou nevedú k zlepšeniu.  

Rodičia, ktorí sa aktívne zaujímajú o školské aktivity svojich detí, nebudú vysvedčením prekvapení/zaskočení. V prípade, že sú rodičia akokoľvek s vysvedčením svojho dieťaťa nespokojní, stále majú dostatok času konzultovať problémy s triednym učiteľom a do konca šk. roka tak pomôcť svojmu dieťaťu zlepšiť výsledky. Polročné vysvedčenie by malo ukázať smer, ako pokračovať do konca školského roka, aby boli výsledky buď lepšie, alebo aspoň také ako doposiaľ.

Autor: Mgr. Eva Pekariková
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář